DERS 1-130301

Bu yazıda “To BE” (olmak)  fiilinin anlamını ve kullanılışını öğreneceğiz:

Zaman : PRESENT SIMPLE TENSE / GENİŞ ZAMAN

To Be : Ol-mak (olmak)

Olumlu Cümle / Affirmative Sentence (cümle)

I am… : Ben …. im
You are… : Sen …. sin
He is … / She is … / It is … : O … dır

We are :Biz … yız
You are : Siz … sınız
They are : Onlar … dırlar

Interrogative Sentence / Soru Cümlesi

Am I …? : Ben … miyim ?
Are you … : ? Sen … misin ?
Is he .. ? Is she … ? Is it … ?

Are we … ? : Biz … miyiz ?
Are you … ? : Siz … misiniz ?
Are they … ? : Onlar .. midir ?

Negative Sentence / Olumsuz cümle

I am not … : Ben … değilim
You are not … : Sen … değilsin
He is not …/ She is not / It is not : O … değildir

We are not : Biz … değiliz
You are not : Siz … değilsiniz
They are not : Onlar … değildir

I am a teacher. : Ben bir öğretmenim.
You are a student. : Sen bir talebesin.
..
..
They are children. : Onlar çocukturlar.

ALIŞTIRMALAR İÇİN TIKLAYIN

1 Comment on this article. Feel free to join this conversation.

  1. Fatih 01 Mart 2013, 19:42 - Reply

    Benim sorum şu; TO BE ile BECOME arasında ne fark var acaba, aynı mı yoksa? Teşekkürler

Leave A Response

*

code