ALIŞTIRMA (Tercüme) : WILL – Future Tense/Gelecek Zaman
Elementary 6-A

Bu derste WILL yardımcı fiilini “… CEK .. CAK”, yani “I will go / Ben gideceğim” olarak kullanıyoruz. Bu, basit seviyede de olsa bir an önce derdimizi anlatmayı öğrenebilmek için tercih ettiğimiz bir yoldur. Daha ileride tam doğru kullanım şeklini vereceğiz.

Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çeviriniz;

Ben bu sene sıkı çalışacağım (ders)
Okulumu bitireceğim
Askerliğimi (hizmetimi) yapacağım.
Sonra, iyi bir iş bulacağım.
İş dünyasında başarılı olacağım
Çok para kazanacağım
Güzel bir insanla evleneceğim
Çocuklarım olacak
Mutlu bir hayat süreceğim

Kelimeler: Vocabulary
sene: year, sıkı: hard, çalışmak: to study, okul: school, bitirmek: to finish, askerlik: military, hizmet: service, sonra: then, iş: job, bulmak: to find, iş dünyası: business world, başarılı: successful, para: money, kazanmak: to earn, güzel: nice, insan: person, evlenmek: to marry (to get married to), çocuk: child, çocuklar: children, mutlu: happy, sahip olmak: to have, to lead a happy life: mutlu bir haayat sürmek

CEVAPLAR GELECEK
Sorularınız varsa lütfen yazınız

Leave A Response

*

code