You Are Browsing ‘5 – ALISTIRMA’ Category

Present Continuous for the Future Tense/Gelecek Zaman – Elementary 6-C Bu alıştırmalarda present continuous (şimdiki zaman) geleceği ifade etmek için kullanacağız. Bu zaman kalıbında da “bir eylem ile ilgili karar” zaten verilmiştir.. Ayrıca, bir de bu kararla ilgili bir angajmana...

BE GOING TO – Future Tense/Gelecek Zaman – Elementary 6-B Esasında bizim Türkçede “… geleceğim, öğreneceğim, oynayacaksın …” diye...

WILL – Future Tense/Gelecek Zaman – Elementary 6-A Bu derste WILL yardımcı fiilini “… CEK .. CAK”, yani “I will go / Ben gideceğim”...

İngilizce konusma pratiği yapmak için bir site. Online konuşma, yazısma, Skype online canlı konuşma, gramer, birebir İngilizce hocası