“ACTION” VERBS (EYLEM) Fiilleri
DERS 2-130304

Bu yazıda “ACTION” VERBS (EYLEM) Fiilleri nedir ve nasıl kullanılır onu öğreneceğiz:
Zaman : PRESENT SIMPLE TENSE / GENİŞ ZAMAN

İNGİLİZCEDE “EYLEM” (ACTION) FİİLLERİNİN KULLANIM ŞEKLİ
İngilizcede “eylem” (action) fiillerinin kullanım şekli

subject         verb          object

(özne)          (fiil)           (nesne)

ÖRNEK:

I              –          like    –      it   (Ben onu severim)

subject –          verb   –     özne

OLUMLU (POSITIVE/AFFIRMATIVE)

I like  Ben severim

You like  Sen seversin

He, she, it  likes   O sever
(He: O, erkek, She: O, kadın) (It: O, hayvan ve cansız)

we   like  Biz severiz
you like  Siz seversiniz
they like Onlar sseverler

OLUMSUZ (NEGATIVE)

I do not like          Ben sevmem
You do not like     Sen sevmezsin
He does not like   O sevmez
She does not like  O sevmez
It does not like      O sevmez

We do not like      Biz sevmeyiz
You do not like     Siz sevmezsiniz
They do not like   Onlar sevmezler

SORU (QUESTION/INTERROGATIVE)

Do I like?               Sever miyim?
Do you like?          Sever misin?
Does he like?         Sever mi?
Does she like?
Does it like?

Do we like?            Sever miyiz?
Do you like?          Sever misiniz?
Do they like?         Severleer mi?

Görüldüğü gibi 3. tekil şahıslarda (third person singular) S kullanılır.

Aynı şekilde soru veya olumsuz olduğu zaman S yardımcı fiilin sonuna

gelir ve fiilden düşer

Leave A Response

*

code