İngilizcede bazı fiiller cümle içinde yanına bir fiil alırken – yani biz böyle kullanırken – o fiili “TO” haliyle yani master/INFINITIVE haliyle kabul eder… Örnek I want TO GO

Bazı fiiller de cümle içinde yanına fiil alırken – yani biz böyle kullanırken – o fiili “ING” haliyle yani master/INFINITIVE haliyle kabul eder.. Örnek; I enjoy PLAYING football

Ama hangileri nasıl kabul eder (to mu img mi) bunu ancak ezberleyerek öğrenebiliyoruz. İşte bunun için gerekli liste aşağıda – ezberleyebilmeniz için…

Verb patterns: “verb + infinitive” or “verb + ing”?

VERBS FOLLOWED BY “TO + INFINITIVE”

Aşağıdaki fiiller yanlarına alacakları fiilleri “to + infinitive” şeklinde isterler

afford, demand, like, pretend, agree, fail, love, promise, arrange, forget, manage, refuse, ask, hate, mean (= intend), remember, begin, help, need, start, choose, hope, offer, try, continue, intend, plan, want, decide, learn, prefer

I can’t afford to go on holiday.
It began to rain.
She hopes to go to university next year.
My mother never learnt to swim.
Did you remember to ring Nigel?

VERBS FOLLOWED BY “VERB + ING”

Aşağıdaki fiiller yanlarına alacakları fiilleri “verb + ing” şeklinde isterler

Admit, deny, Finish, mind, avoid, dislike, give up, miss, (can’t) help, enjoy, imagine, practise, (can’t) stand, fancy, involve, put off, consider, feel like, keep (on), risk

I always enjoy cooking. (Not, “I always enjoy to cook”)
We haven’t finished eating yet.
She keeps changing her mind about the wedding.

VERBS FOLLOWED BY “TO + INFINITIVE” or … “VERB + ING”

Buradaki grup ise yanına alacağı fiili hem to hem de ing olarak kabul eder.
(Bazen anlam değişikliği de olmak kaydıyla)

Hate, like, love and prefer …

 

Leave A Response

*

code