Bu bölümde, kısa konuşmalar (cümleler) yoluyla kelime bilgimizi geliştireceğiz. Aşağıdaki örnek cümleleri dikkatle okuyun. Telaffuzları da yazılmıştır. Benzer cümleleri bildiğiniz kelimeleri kullanarak siz de kurabilirsiniz.

AT THE HOTEL (et dı hotel) –  Otelde

to know: bilmek

Do you know a good hotel? (du you no e gud hotel)
Biliyor musun iyi bir otel

Do you know (bilir misin) a good restaurant? (restorant) to know: bilmek
İyi bir lokanta bilir misin (biliyor musun)?

to recommend: tavsiye etmek

Can you recommend a cheap hotel? (ken yu rekomend e çiip hotel)
to recommend: tavsiye etmek, Can you recommend… Tavsiye edebilir misin…
Ucuz bir otel tavsiye edebilir misin…

I can recommend a good restaurant (Ay ken rekomend e gud restorant)
Ben iyi bir lokanta tavsiye edebilirim.

far: uzak

The restaurant is far from here. (dı restoran iz far fırom hiyır)
Lokanta buradan uzaktır.

The cinema is not far (dı sinema iz not far)
Sinema uzak değildir.

to go

How can I go there? (hau ken ay go deyr)
Nasıl gidebilirim oraya / How: Nasıl

price: fiyat, high: yüksek

The prices are high (dı pıraysız ar hay)
Fiyatlar yüksektir.

to have: sahip olmak, available: müsait

Do you have available rooms? (du yu hev eveylıbıl ruums)
Müsait odanız var mı?

Do you have…? Sahip misin …
Do you have a car? Bir arabaya sahip misin?
Bir araban var mı?

 

 

 

Leave A Response

*

code