You Are Browsing ‘TURİZM ALIŞTIRMALAR’ Category

Bu alıştırmada şu zaman kalıplarıyla cümleler kuracağız: 1) will  2) be going to  3) present continous for the future Vocabulary (Kelime bilgisi) – to have: sahip olmak Varmak: to arrive (erayv) at veya in, misafir: guest (gest), receive: almak, kabul etmek birini (resepsiyon oradan geliyor),...

Vocabulary/Kelime Bilgisi=>  host: ev sahibi, to host: ağırlamak, guest: misafir, native: yerli, ana (native language: ana dil), foreigner: yabancı,...

Bu çalışmada Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile örnek cümleler kuracağız. Daha önce biraz kelime bilgimizi geliştirelim. Vocabulary/Kelime...

İngilizce konusma pratiği yapmak için bir site. Online konuşma, yazısma, Skype online canlı konuşma, gramer, birebir İngilizce hocası