You Are Browsing ‘5 – ALISTIRMA’ Category

ALIŞTIRMA (Tercüme) : BE GOING TO – Future Tense/Gelecek Zaman Elementary 6-B Esasında bizim Türkçede “… geleceğim, öğreneceğim, oynayacaksın …” diye yani “cek.. cak” kullanarak yaptığımız cümleler için bu kalıbı kullanmak uygundur. Burada daha önceden...

ALIŞTIRMA (Tercüme) : WILL – Future Tense/Gelecek Zaman Elementary 6-A Bu derste WILL yardımcı fiilini “… CEK .. CAK”, yani “I will go...

Bu çalışmada “EYLEM FİİLLERİ” kullanarak (yani to be değil) aaşağıdaki metni İngilizceye tercüme edeceğiz. Bilmediğiniz kelimeler için...

İngilizce konusma pratiği yapmak için bir site. Online konuşma, yazısma, Skype online canlı konuşma, gramer, birebir İngilizce hocası