ALIŞTIRMA (Tercüme) : BE GOING TO – Future Tense/Gelecek Zaman
Elementary 6-B

Esasında bizim Türkçede “… geleceğim, öğreneceğim, oynayacaksın …” diye yani “cek.. cak” kullanarak yaptığımız cümleler için bu kalıbı kullanmak uygundur. Burada daha önceden planlamış olduğumuz şeylerden bahsediyoruz..

Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çevirin.

Gelecek ay yeni bir mağaza açacağız.
Mağazamızda bisiklet satacağız.
İlkönce, 3 satış elemanı ve bir sekreter alacağız.
Daha sonra malları sipariş edeceğiz.
Broşürler yapacağız ve onları postalayacağız.
Ondan sonra müşterileri bekleyeceğiz

Yeni kelimeler
ilkönce: first, gelecek: next, mağaza: shop/store, bisiklet: bicycle, satış elemanı: sales person, sekreter: secretary, mallar: goods, sipariş etmek: to order, broşürler: brochures, postalamak: to post, ondan sonra: then, müşteriler: customers, beklemek: to wait

CEVAPLAR GELECEK
Sorularınız varsa lütfen yazınız

 

Leave A Response

*

code