WILL – Future Tense/Gelecek Zaman – Elementary 6-A

Bu derste WILL yardımcı fiilini “… CEK .. CAK”, yani “I will go / Ben gideceğim” olarak kullanıyoruz. Bu, basit seviyede de olsa bir an önce derdimizi anlatmayı öğrenebilmek için tercih ettiğimiz bir yoldur. Daha ileride tam doğru kullanım şeklini vereceğiz.

Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çeviriniz;

Ben bu sene sıkı çalışacağım (ders)
I will work (study) hard this year

Okulumu bitireceğim
I will finish my school

Askerliğimi (hizmetimi) yapacağım.
I will do my military service

Sonra, iyi bir iş bulacağım
Then, I will find a good job

İş dünyasında başarılı olacağım
I will be successful in business world

Çok para kazanacağım
I will earn much money

Güzel bir insanla evleneceğim
I will marry a nice person

Çocuklarım olacak
I will have children

Mutlu bir hayat süreceğim
I will lead a happy life

Kelimeler: Vocabulary

sene: year, sıkı: hard, çalışmak: to study, okul: school, bitirmek: to finish, askerlik: military, hizmet: service, sonra: then, iş: job, bulmak: to find, iş dünyası: business world, başarılı: successful, para: money, kazanmak: to earn, güzel: nice, insan: person, evlenmek: to marry (to get married to), çocuk: child, çocuklar: children, mutlu: happy, sahip olmak: to have, to lead a happy life: mutlu bir haayat sürmek

SORULARINIZ VARSA LÜTFEN YAZINIZ

Leave A Response

*

code