BE GOING TO – Future Tense/Gelecek Zaman – Elementary 6-B

Esasında bizim Türkçede “… geleceğim, öğreneceğim, oynayacaksın …” diye yani “cek.. cak” kullanarak yaptığımız cümleler için bu kalıbı kullanmak uygundur. Burada daha önceden planlamış olduğumuz şeylerden bahsediyoruz..

Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çevirin.

Gelecek ay yeni bir mağaza açacağız.
We are going to open a new shop next week.

Mağazamızda bisiklet satacağız.
We are going to sell bicycles in our shop.

İlkönce, 3 satış elemanı ve bir sekreter alacağız.
First, we are going to employ 3 sales people and a secretary.

Daha sonra malları sipariş edeceğiz.
Later, we are going to order the goods.

Broşürler yapacağız ve onları postalayacağız.
Then  we are going to make brochures and post them

Ondan sonra müşterileri bekleyeceğiz
Then we are going to wait for our customers.

Yeni kelimeler

ilkönce: first, gelecek: next, mağaza: shop/store, bisiklet: bicycle, satış elemanı: sales person, sekreter: secretary, mallar: goods, sipariş etmek: to order, broşürler: brochures, postalamak: to post, ondan sonra: then, müşteriler: customers, beklemek: to wait

SORULARINIZ VARSA LÜTFEN YAZINIZ

Leave A Response

*

code